11. zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 14.9.2016 v 19:00 h

v zasedací místnosti obecního úřadu č.p. 16. Program je zveřejněn na úřední desce.