10. jednání Zastupitelstva obce Mikulovice 17.6.2016 v 18:30 hod.

Na programu jednání bude schválení závěrečného účtu obce.

Jednání proběhne v zasedací místnosti budovy OÚ č. 16.