Založení Mikulovického okrašlovacího spolku

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás informovat, že dne 31.března 2014, byl v naší obci založen dobrovolný  spolek, pod názvem Mikulovický okrašlovací spolek.  Jeho hlavní náplní je přispět svou činností o lepší vzhled obce. Péče o vybrané lokality v rámci obce Mikulovice. A zachovávat přírodní prvky naší obce pro další generace.

Spolek je zcela dobrovolný a mezi jeho hlavní zásady patří:

 • dobrovolnost
 • nestrannost
 • činnost není a nesmí být konána za účelem zisku
 • činnost není a nesmí být konána za účelem osobního prospěchu
 • odbornost
 • spolupráce
 • podpora dobrých sousedských vztahů
 • vykonávaná práce musí být vždy s vědomím  a svolením zastupitelstva obce Mikulovice

Spolupracujeme:

 • obec Mikulovice

Máme zájem o spolupráci:

 • myslivecké sdružení
 • zahradní architekti
 • zahrádkáři
 • odborníci

Plánované aktivity:

 1. revitalizace studánky a rybníčku na Kopci
 2. údržba dětského hřiště za hasičkou
 3. úprava okrasných stromů, kolem obecního úřadu—

Plán do budoucna-podpora myšlenky:

 1. vyčistit třešňový sad na Štimberku
 2. vyčistit přístupovou cestu ke koupališti-přes kopec
 3. vyčistit sad pod slepičárnou
 4. pomoc při výsadbě okrasných stromů v rámci obce
 5. revitalizace prostoru čarodejnic

Členové :

 • Radek Štourač – zakládající předseda
 • Pavel Molčan – člen představenstva
 • Filip Hrabánek – člen představenstva

Poděkování:

děkujeme zastupitelstvu obce Mikulovice za spolupráci