Veřejné jednání zastupitelstva obce

se uskuteční ve středu 22. 2. 2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Mikulovice. Program jednání je zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce Mikulovice – www.oumikulovice.cz.