Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Mikulovice

se uskuteční ve středu 31.10.218 od 18:00 hodin v zasedací síni budovy obecního úřadu č. p. 16. Program je zveřejněn na úřední desce a elektronicky na www.oumikulovice.cz.