Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 – odpady

Vyhláška je zveřejněna na úřední desce.