Ministerstvo zemědělství-zákaz kácení smrků a borovic do 31.12.2017, kromě napadených škůdci a polomů. Informace na obecním úřadě.