8. veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 26. 2. 2015

od 18:00 hodin, v zasedací místnosti budovy obecního úřadu č.p. 16. Program je zveřejněn na úřední desce.