21. zasedání Zastupitelstva obce Mikulovice

se uskuteční 11.7.2018 v 19:00 hodin v zasedací místnosti budovy obecního úřadu č. p. 16. Program je zveřejněn na úřední desce OÚ a internetových stránkách obce Mikulovice www.oumikulovice.cz.