20. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice

se uskuteční ve středu 16.5.2018 v 19:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu č. p. 16. Program je zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce.