13. veřejné zasedání zastupitelstva obce

se uskuteční ve středu 14. 12. 2016 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu č. p. 16. Program je zveřejněn na úřední desce.