Oznámení o volbě prezidenta 2. kolo

Volba prezidenta České republiky ve druhém kole voleb proběhne v pátek a sobotu, 27. a 28. ledna 2023. Pátek od 14:00 do 22:00 hodin, sobota od 08:00 do 14:00 hodin. Místo konání volby je obecní úřad Mikulovice, zasedací místnost, přízemí. Přijďte si zvolit svého kandidáta.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie.

Společnost E.ON oznamuje, že z důvodu údržby a revize distribuční soustavy bude v naší obci v úterý 13. prosince 2022, v době od 7:30 do 15:30 hodin přerušena dodávka elektrické energie.

2. veřejné jednání zastupitelstva obce

se uskuteční ve středu 30. 11. 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Mikulovice č. p. 16. Program jednání je zveřejněn na úředních deskách obce Mikulovice.

UPOZORNĚNÍ

na nutnost dodržení zákona č. 485/2000 Sb. (energetický zákon) – odstraňování dřevin ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Společnost EG.D, a.s. žádá všechny vlastníky nebo uživatele pozemků, aby uvedený zákon respektovali a dřeviny odstraňovali průběžně. V opačném případě proveden odstranění společnost EG.D, a.s. Vlastník pozemku musí tuto činnost umožnit. Další informace je možné získat na Nonstop lince EG.D 800 225 577 nebo na www.egd.cz.