17. jednání zastupitelstva obce Mikulovice

se uskuteční 24. 2. 2021 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program je zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách obce Mikulovice – úřední deska. Jednání se uskuteční v souladu s pravidly a vládním nařízením v souvislosti s pandemií COVID-19! Pokud Vaše přítomnost není akutní, doporučujeme účast na jednání vypustit.