Poplatek za komunální odpad, poplatek za pronájem obecních pozemků a poplatek ze psů na rok 2017

lze zaplatit na účet obce u Komerční banky Třebíč, č. ú.  17120711, kód banky 0100,  Do popisu pro příjemce prosím vždy uveďte: příjmení, číslo popisné a druh poplatku (např. TKO (popelnice), nájemné nebo 1 pes/2 psi, 3 psi, atd). Celková částka musí odpovídat níže uvedeným tarifům.

Poplatek za likvidaci odpadů na osobu a rok 2017 je 450 Kč/osobu , popl. za nájem pozemků se nezměnil a popl. za psy = 1/50 Kč, 2/150 Kč, 3/250 atd.

Vzor: popelnice 3×450, pozemek 300 Kč, 1 pes 50 Kč, 2 psi 150 Kč, 3 psi 250 Kč.

Divadlo v Mikulovicích

V sobotu 16.4.2016 v 16:00 hodin se v Domu sportu a kultury představí Dramatický kroužek ZŠ Výčapy s pohádkou Dvanáct měsíčků. Vstupné dobrovolné. Srdečně zvou zastupitelé obce Mikulovice.

DUBŇANKA – KONCERT KROJOVANÉ HUDBY

z Dolních Dubňan se uskuteční v pátek 11.3.2016 v sále Domu sportu a kultury v Mikulovicích od 19:00 hodin. Předprodej vstupenek se uskuteční v místní hospůdce 3. – 5. 3.2016 od 18:00 do 20:00 hodin a 6.3.2016 od 15:30 do 20:00 hodin. Cena vstupenky v předprodeji je 100 Kč, na místě 120 Kč. Srdečně zvou pořadatelé.

Koncert bude moderovat brněnský zpěvák, rybář, imitátor a lidový vypravěč pan Libor Pantůček.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY SVAZKU VODOVODY A KANALIZACE

Dle zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění mimo jiné zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech zveřejní poskytovatel, kterým je svazek obcí, veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci. Veřejnoprávní smlouvy naleznete na internetových stránkách www.vaktr.cz/verejnopravni-smlouvy.html.

Obecní studna – nepitná voda

Upozorňujeme tímto všechny občany obce Mikulovice, kteří odebírají vodu z obecní studny (obecního vodovodu), že tato voda není pitná z důvodu zvýšeného obsahu dusičnanů. Vodu není vhodné požívat ani po převaření.

Jaroslav Kunst, starosta