Informace z obce

PODATELNA

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů podle ust. § 2 odst. 3, písm. a) až i), podle vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

1. Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě popř. na elektronických nosičích:
Obec Mikulovic, Mikulovice č.p.16, 675 22 Stařeč 

2. Úřední hodiny:

středa 19:00 – 20:00

3. Adresa pro elektronické doručování dokumentů:
info@mikulovice.info

4.   Datová schránka:
ID DS      3pvbz9c

1. Způsob nakládání s datovými zprávami (DS), u kterých byl zjištěn „škodlivý kód“:
DS, u kterých byl zjištěn tzv. škodlivý kód budou uloženy v databázi ostatních datových zpráv.

2. Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové nebo digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu:
Neúplný nebo poškozený dokument v jakékoli podobě bude uložen k archivaci nebo v databázi elektronické pošty. 

3. Identifikační číslo obce:

00 378 186