Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás informovat, že dne 31.března 2014, byl v naší obci založen dobrovolný  spolek, pod názvem Mikulovický okrašlovací spolek.  Jeho hlavní náplní je přispět svou činností o lepší vzhled obce. Péče o vybrané lokality v rámci obce Mikulovice. A zachovávat přírodní prvky naší obce pro další generace.

Spolek je zcela dobrovolný a mezi jeho hlavní zásady patří:

 • dobrovolnost
 • nestrannost
 • činnost není a nesmí být konána za účelem zisku
 • činnost není a nesmí být konána za účelem osobního prospěchu
 • odbornost
 • spolupráce
 • podpora dobrých sousedských vztahů
 • vykonávaná práce musí být vždy s vědomím  a svolením zastupitelstva obce Mikulovice

Spolupracujeme:

 • obec Mikulovice

Máme zájem o spolupráci:

 • myslivecké sdružení
 • zahradní architekti
 • zahrádkáři
 • odborníci

Plánované aktivity:

 1. revitalizace studánky a rybníčku na Kopci
 2. údržba dětského hřiště za hasičkou
 3. úprava okrasných stromů, kolem obecního úřadu

Plán do budoucna-podpora myšlenky:

 1. vyčistit třešňový sad na Štimberku
 2. vyčistit přístupovou cestu ke koupališti-přes kopec
 3. vyčistit sad pod slepičárnou
 4. pomoc při výsadbě okrasných stromů v rámci obce
 5. revitalizace prostoru čarodejnic

Členové :

 • Radek Štourač - zakládající předseda
 • Pavel Molčan - člen představenstva
 • Filip Hrabánek - člen představenstva

Poděkování:

Děkujeme zastupitelstvu obce Mikulovice za podporu a spolupráci 

 

 

 

 Výzva občanům obce Mikulovice

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Výzva

podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na elektronické úřední desce Obce Mikulovice  „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Jedná se o parcely:

1)      Garáž na stavební parcele č. 114

2)      Garáž na stavební parcele č. 115

Tyto parcely jsou situovány na výjezdu z obce Mikulovice směr Kojetice.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

Více informací Vám poskytne Jaroslav Kunst na obecním úřadě.

 

                                                                                                                                              R. Štourač

 Starosta obce Mikulovice  svolává,

na základě ustanovení § 91 odst. 1

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

26. zasedání

Zastupitelstva obce Mikulovice,

 

které se bude konat v pátek

28.3.2014 v 19:00 hodin ve společenské místnosti v budově Domu sportu a kultury.

 

Program:

 

 1. Rozpočet obce 2014 - schválení
 2. Rozpočtový výhled na roky 2015 a 2016 - schválení
 3. Prodej obecních pozemků – Anna a Karel Vokurkovi,  Žďár nad Sázavou (Mikulovice č.p. 8) - schválení
 4. Stanovení pokladního limitu na březen a duben 2014
 5. Různé

 

Jednání je veřejné !

 

 

 

 Starosta obce Mikulovice  svolává,

na základě ustanovení § 91 odst. 1

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

25. zasedání

Zastupitelstva obce Mikulovice,

 

které se bude konat ve středu

12. 3. 2014 v 19:00 hodin ve společenské místnosti v budově Domu sportu a kultury.

 

Program:

 

 1. Inventarizace majetku a závazků za rok 2013 - zpráva
 2. Zápisy z finančního a kontrolního výboru 2013
 3. Rozpočtové opatření č. 1/2014
 4. Návrh rozpočtu na rok 2014 – zveřejnění na úřední desce
 5. Rozpočtový výhled na roky 2015 a 2016
 6. Prodej pozemků v k.ú. Mikulovice – Anna a Karel Vokurkovi,  Žďár nad Sázavou (Mikulovice č.p. 8)
 7. Informace
 8. Různé

 

Jednání je veřejné !

  

Oznámení pro stavebníky a majitele nemovitostí

 

     Stavebníci a majitelé nemovitostí mohou získat informace a nabídky pro své záměry na výstavbu a opravy domů na stavební výstavě Stavíme, Bydlíme, která se koná
12. - 13. února 2014 v budově Fórum na Masarykově náměstí 13 v Třebíči. Je zde možné:

·         konzultovat odborné problémy se zástupci a specialisty stavebních a dodavatelských firem,

·         informovat se o možnostech dodávky materiálů,

·         zadat poptávky na stavební práce a stavební technologie, získat výstavní slevy.

    

          Výstava Stavíme, Bydlíme je otevřena ve středu od 9 do 18 hodin a ve čtvrtek od 9 do 17 hodin a vstup na výstavu je zdarma. Bližší informace na www.omnis.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vážení spoluobčané,

přejeme Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2014
pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.Starosta obce Mikulovice  svolává

na základě ustanovení § 91 odst. 1

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

 

24. zasedání

Zastupitelstva obce Mikulovice,

 

které se bude konat v pátek 20. 12. 2013 v 18:00 hodin ve společenské místnosti v budově

Domu sportu a kultury.

 

Program:

 

 1. Inventarizace majetku a závazků za rok 2013
 2. Poplatky na rok 2014
 3. Rozpočtové opatření č. 5/2013
 4. Informace o rekonstrukci sálu DSK
 5. Různé

 

Jednání je veřejné !

 

 

 

František Palík v.r.

starosta

 

 index | 1-7 | následující | Celkem 94 článkůTento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. Copyright Mikulovice 2009